NYHETER

Nyheter


Tilbake til oversikten

23.10.2020

Gjeldende regler om koronavirus og arbeidsmarkedstiltak

Alle deltakere på arbeidsmarkedstiltakene arbeidsforberedende trening (AFT), varig tilrettelagt arbeid (VTA), oppfølging, jobbklubb, avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, arbeidsmarkedsopplæring o.l møte opp i tiltaket etter en individuell vurdering for oppmøte i tiltaket eller til konkrete aktiviteter. Vurderingen om du kan møte på Adaptor skal ta hensyn til smittevernreglene og anbefalingene fra regjeringen og helsemyndighetene. Smittevernseglene betyr at vi ikke kan være for mange i lokalet samtidig og det er viktig at du har avtalt oppmøte. Du vil fortatt få tilbud om digital oppfølging.
Er du i arbeidspraksis eller i arbeidsutprøving i bedrift kan du nå gjenoppta praksisen så lenge smittevernseglene følges. Vi skal forsikre oss sammen med deg at arbeidsgiver følger smittevernreglene for din utplassering på arbeidsplassen.
De som er ansatt hos oss i VTA kan møte på jobb såfremt det er foretatt en vurdering av hver enkelt og du har avtalt med din veileder når du skal komme på jobb! Det er mulig ansatte har ulike arbeidstider i denne perioden for å unngå rushtiden i kollektivtrafikken.
Adaptor sine arbeidsarenaer er åpne. Følg med på Adaptor AS sine facebookside www.facebook.com/Jobbhverdag/ eller ADA bruktbutikk facebooksider.
Alle spørsmål om tiltak kan du kontakte Karina Fougerand 456 33 123 eller
Frank Sogn 474 84 127
Vi ser frem til en mer normalisert hverdag og gleder oss til å treffe kolleger!Tilbake til oversikten


 VELKOMMEN TIL ADAPTOR AS

Adaptor er en arbeids- og inkluderingsbedrift. Vi har individuelt tilpassede tilbud for deg som ønsker deg jobb, men som kanskje trenger litt påfyll og hjelp for å lykkes med å lande en jobb som er riktig for deg. I tillegg er vi spesialister på synsutfordringer og arbeid. Les alt om våre tiltak her.

Vi kan for noen målgrupper tilby jobb, og våre arbeidstakere jobber med mange forskjellige ting. Har du lyst til å kjøpe noe av det vi lager eller bestille en praktisk tjeneste? Les mer om hva du som kunde kan finne hos oss her.

I denne videoen forteller Tahir om hva en jobb i Adaptor betyr for han (filmen er produsert av CarePacks som vi har oppdrag for):Morsomt teamarbeid med fire personer ved et bordDet gode liv består av mange ting. 

For deg er det kanskje den jobben og de kollegaene du ennå ikke har fått, som vil være kronen på verket. 

Vi bistår deg med å nå ditt mål om jobb!
Våre verdier

Adaptors verdier

I Adaptor har vi en felles forståelse av verdigrunnlaget bedriften har og et aktivt forhold til å omsette verdier til god praksis. Verdigrunnlaget er også utgangspunkt for etiske retningslinjer og ulike prosedyrer og regler for hverdagen i Adaptor. Verdigrunnlaget er et veikart for hvordan vi fremstår overfor hverandre, våre omgivelser og våre deltakere.

Verdigrunnlaget vårt oppsummeres i de fire ordene 

  • LIKEVERD
  • RESPEKT
  • SAMARBEID
  • UTVIKLING 

Dette betyr at du møtes av oss med respekt for den du er, at vi mener at du er likeverdig og vil samarbeide med deg for at du skal nå dine mål. Det betyr også at vi legger stor vekt på internt samarbeid hos oss og at vi hele tiden er opptatt av å bli bedre på det vi gjør.