Dette er vår flotte gjeng!

Anders Carlström
Beate Mehren-Melsom, teamleder VTA
Besseriano Mawa, jobbveileder AFT
Doris Martinsen, arbeidsleder VTA
Erlend Onarheim, arbeidsleder VTA
Frank Sogn, inntaksleder
Geir Nergaard, jobbveileder VTA
Guri Haugen, jobbveileder AFT
Hege Maurstad, HR-ansvarlig
Jan Johansen, leder HMS-produkt-innkjøp
Janne Hagen Nævra, jobbveileder VTA
Julie Thenderup Jensen, spesialpedagog
Karina Fougerand, viseadmin dir
Kjetil Kjærnet
Marthe Berg, teamleder SYN
Marit Kristiane K Sanner, prod.ansvarlig
Morten Johansen, arbeidsleder VTA
Per Kristian Moe, leder innkjøp og utvik
Per Ståle Håskjold, teamleder AFT
Shelley-Ann Huggins, jobbveileder Oppf.
Sindre G. Paulsen, jobbveileder SYN
Tina Roppestad, jobbveileder VTA
Tore Svendsgaard, administrerende dir
Yocasta Veisten, jobbveileder VTA
Vladimir Johannessen, jobbveileder VTA