Våre NAV-tiltak 

Adaptor er godkjent av NAV som arbeid og inkluderingsbedrift og tilbyr derfor varig tilrettelagt arbeid (VTA) i Oslo og på Hønefoss. I Oslo har vi også arbeidsforberedende trening (AFT). 

Som spesialister på synsutfordringer og arbeid, er synshemmede en viktig målgruppe for oss. Vi tilbyr derfor i tillegg avklaring og oppfølging for synshemmede i Oslo, Akershus og Oppland.

Klikk på linkene under for mer informasjon om det enkelte NAV-tiltaket.

VTA

AFT

Avklaring for personer med synshemming

Oppfølging for personer med synshemming

Landsdekkende VTA